Mesmolen

Fyn slypmeul met messe en rasperplaat.

Vir ontbinding van plastiekmateriaal, ens