Winbergsrivare

Die rasper is met 'n horisontale toevoer toegerus.

Rotorwydte 100 cm.

Kan met 'n gewenste sif aangebring word.